About

Фотография и видео: Професионални услуги
Чрез формата за контакт може да направите Вашето запитване и да получите допълнителна

информация.
 

Цена за 1 час: Фотогрфия : 70 лв. Видео:100лв.  
 

 Портрети

 Спортни събития

 Снимки в студио на неутрален бял/черен и др. фон

 Реклама и дигитален маркетинг

 Видео визитки 

 Вашите моменти с близки, избрани места празненства, изненади

 Проявяване на филми/лента цена 6лв.

 Дигитализиране на филм 35 мм и среден формат - 6лв.


 

Partnership and working together:
If you like and enjoy my work i will be happy 

to work on projects with people who are: artists,

musicions, models, scriptwriters.


Работа по съвместни проекти: 

Ако това което правя Ви харесва и Вие сте:

артист, музикант, модел, сценарист,

творец, писател имате нужда или  желаете

 да покажете част от себе си, Вашето творчество

или работа ще се радвам да се свържете с мен !  

Съвместна работа с маркетингова и рекламна агенция

"PR firm PR & Marketing agency "PR-Transparent.png

Всички авторски права запазени, преотстъпването и ползването на материали за рекламна, търговска или друга комерсиална цел става само по съгласие и със знание на автора!